Dating 40 favrskov provsti danmarks bedste dating side Stevns

Dating 40 favrskov provsti
Rated 4.78/5 based on 526 customer reviews

en del af momsen på kirkegården) Referat, Side: 3 Mødepunkt 19 Ansøgning screeningspuljen ekstra timer graver Sag: Screening (1412) - Haurum Sogn Der skal fremsendes en handlingsplan, hvorefter provstiudvalget vil tage stilling. Anmodning om godkendelse af projekt beskrivelse af gulvtegl 25 Ansøgning om midler til synsudsat arbejde Sag: Stensætning omkring fredet gravsted (1443) - Haurum Sogn Udsættes til næste møde Ansøgning om midler til synsudsat arbejde MR søger om reservemidler eller screeningspulje kr til stensætning omkring fredet gravsted, som har forskubbet sig yderligere. 9.00 Mødested: Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Udtræder pr. Sag: Egon Schou Hansen - udtræden (1326) Taget til efterretning. 12.00 Mødested: Prostikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelser til dagsordenen Ingen Læs mere Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27.

Ansøgning screeningspuljen ekstra timer graver MR ansøger om ekstra timer til graver i forbindelse med screeningen, ca 40 timer, kr materialer kr Vi har ikke modtaget handlingsplan SV personalekonsulent haurum kirkegård 20 Ulstrupbro kirkegård - ansøgning iht. 26 Kirkesyn Gerning Sag: Syn 2013 (1444) - Gerning Sogn Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning Kirkesyn Gerning Ansøgning om screeningsmidler Sag: Screening (1445) - Hadsten Sogn Udsat til næste møde ansøgning om screeningsmidler kr fordelt på 2013, 2014 og Anmodning om Kalkning - Gerning Kirke Sag: Kalkning (1447) - Gerning Sogn Da der er så stor forskel på tilbuddene, kan vi ikke umiddelbart godkende dyreste tilbud. Anmodning om Kalkning - Gerning Kirke 29 Ansøgning om sekretærhjælp og assistance til undervisning Sag: præstesekretær og assistance til undervisning (1446) - Ulstrupbro Sogn Der kan godkendes 6 timer til præstesekretær. 9.30 Mødested: Lyngå Præstegård Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra seneste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelser til dagsorden Læs mere Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 13. Udtræder Læs mere Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26.

Status 5% pulje pr Status handlingsplaner, oversigt ansøgninger - beløb, ajourført Sag: Screening (1271) Orienteret. 14.00 Mødested: Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelser til dagsordenen Synsrapport fra Læs mere Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 25.

dating 40 favrskov provsti-53

Dating 40 favrskov provsti

Oversigt kalkningspulje pr Udkast takster for brug af kirke for ikkefolkekirkemedlemmer i Favrskov provsti Sag: Takster for brug af kirken for ikkefolkekirkemedlemmer (1283) Samlet pris kr moms vedtaget. udvendig renovering Røgen kirke Sag: Udvendig renovering omkring Røgen kirke (1442) - Røgen Sogn Godkendt. 20.00 Mødested: Tinghuset, Hammel eller provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Læs mere Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12.

Udkast takster for brug af kirke for ikkefolkekirkemedlemmer i Favrskov provsti 12 Provstesyn Sag: Synsudskrifter provstesyn 2013 (1435) Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning Provstesyn Provstesyn Ulstrupbro Præstebolig 16. Ansøgning om reservemidler lønrefusion OA præst og kordegn anmodning om refusion af lønudgifter (tidl. kvartal 2013 på kr ,87 16 Ansøgning om reservemidler til stormskade på Vitten kirkes tag Sag: Stormskade på vitten kirkes tag (1430) - Vitten Sogn Der bevilges kr ,50 af reservemidlerne, men provstiudvalget vil gerne have uddybet spørgsmålet omkring likviteten. Ansøgning om reservemidler til stormskade på vitten kirkes tag MR ansøger om kr , Projekt fra arkitekt Mogens Svenning budget Sag: Fjernvamre (1317) - Hammel Sogn Det tages op i budgetbehandlingen for Der tages en drøftelse med menighedsrådet på baggrund af ønsket om renovering af kirken. Udgiften afholdes af kirkens renoveringsbudget Ansøgning v.

26/8 kl (Hinnerup sognegård hvis det er ledigt) Forslag til datoer orienteringsmøde provstiudvalgsvalg 7 PUK - Godkendelse af foreløbigt budget 2014 Sag: PUK 2014 (1436) Godkendt. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. 14.00 Mødested: Provstihuset Version: 1 Mødepunkt 1 Ansøgning om styrkelse af kassebeholdning med et ikke ubetydeligt beløb Sag: Ansøgning Læs mere Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 20. Foreløbigt Læs mere Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 22.

Der skal til endelig budget indarbejdes beløb til studietur , budget 2014 Foreløbig budget, hjælpeskema PUK 2014 Referat, Side: 1 Mødepunkt 8 Status 5% pulje pr Sag: Reservemidler (1440) Orienteret. 9.00 Mødested: Provstikontoret Ole Møller, personlig stedfortræder for Helle Mikkelsen, er indkaldt og deltager i mødet efter behandling Læs mere Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne Læs mere Dagsorden for: Kolding Provstiudvalg PU møde 12.

Ansøgning om sekretærhjælpe og assistance til undervisning Referat, Side: 5 Orientering 30 Høring - udkast til bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd og vejledning om fastsættelse af stiftsrådenes forretningsorden mv. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet Læs mere Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 13. Læs mere Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27.

Bemerkungen